Låven

Dei siste åra har låven blitt rennovert til fine selskapslokaler, med meir enn nok plass for opptil 100 middagsgjestar å oppholde seg både ute og inne. I fjøs-delen er det plass til 58 middagsgjestar medan det i løe-delen er plass til 42. Dei kan leigast saman eller kvar for seg. L¨åven har også ein hems med utstilling av gamle gardsgjenstandar. Du kan lese meir om dei ulike delane av låven ved å bruke menyen til venstre, eller sjå bileter av låven her.

Lokalet kan brukast til:

  • Feiringar (alle typar høver)
  • Konferanse (storskjerm eller prosjektor og stort lerret)
  • Minnestund
  • Musikkarrangement

Vi tilbyr matservering ved leige av lokale.

Ta kontakt dersom dette høyrast ut som eit passande lokale for deg. 

Dersom det er aktuelt med større lag som bryllaup, barnedåp, konfirmasjon, bursdag, slektsstemne, jubeleum o.l, vil ein kunne leige låven, som er omgjort til eit spenstig selskapslokale.