Låven

Dei siste åra har låven blitt rennovert til eit fint selskapslokale, med meir enn nok plass for opptil 60 personar å oppholde seg både ute og inne.

Dersom det er aktuelt med større lag som bryllaup, barnedåp, konfirmasjon, bursdag, slektsstemne, jubeleum o.l, vil ein kunne leige Fjøsen på garden, som er omgjort til eit spenstig selskapslokele. 

Kufjøsen

Dei siste åra har låven blitt rennovert til eit fint selskapslokale, med meir enn nok plass for opptil 60 personar å oppholde seg både ute og inne.

Rommet er tilrettelagt slik at det er plass til underholdning og det er installert lydanlegg i lokalet. I naborommene er det plass til ytterligere 10-20 middagsgjester dersom ein er eit stort selskap.

Saudefjøsen

Det som ein gong husa sau er bygd om til ein eigna stad for mingling etter eit godt måltid. Her finst det fleire sitteplassar i sofa og rundt bord.

Rommet har om lag 20 sitteplassar, utgang til uteområdet, og tilgang til den gamle siloen, som er bygd om til eit rom eigna til å ta seg eit kortspel. 

Sommarfjøsen

Sommarfjøsen er et påbygg på den opprinnelige låven. Med plass til cirka 15 personar kan eit stort selskap lett spre seg i lokalet etter middag. Her er også utgang til eit eige uteområde på oppsida av låven, med sitteplassar til åtte personar.